Lasses Trafikskola

Riskutbildning för bil

Både del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov. En genomförd riskutbildning är giltig i 4 år men den upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, måste från den 1 april 2009 genomföra riskutbildning.

Riskutbildning för bil

Del 1

Del 1 är riskutbildning som omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

För att få närvara och slutligen bli godkänd på denna del krävs det att

  • Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
  • Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
  • Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
  • Du är närvarande under hela kursen.